سامانه فراگیر آموزش
  • 1/2
    پیشگیری از ابنلا به بیماری کرونا 1398/12/06
  • 2/2
    اپ تلفن همراه آراد 1398/09/23

خبر 6 اسفند

برای مشاهده فیلم های آمورشی آراد در خصوص جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

مرکز آموزش کرونا:

https://corona.ir  

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )